Din leverandør av webbasert ik-mat system

Elektronisk IK-mat system - hva omfatter IK-Mat?

Myndighetene krever at alle godkjenningspliktige virksomheter etablerer et såkalt IK-Mat-system. Dette er et verktøy for dokumentasjon og løpende kvalitetssikring av bedriftens matrutiner. Systemet må tilpasses den enkelte bedrift i forhold til type, omfang, risikoforhold og størrelse. Hensikten med systemet er å ivareta grunnleggende matsikkerhet, men det kan også brukes som et verktøy for kontinuerlig drifts- og produktforbedring. Vi viser deg hvordan du best kan utvikle og vedlikeholde et formålstjenlig system som sikrer dine gjester.

Priser

Opprettelse, ekskl. iPad:       1499,00 kr.
Opprettelse, inkl. iPad Air:   4.999,00 kr.
Månedlig abonnement:           249,00 kr.
Alle oppgitte priser er ekskl. mva.