Din leverandør av webbasert ik-mat system

IK - partner AS har som ambisjon å sikre Trygg mat!

Vi ønsker å gjøre dette med et system som er enkelt og brukervennlig for våre kunder.

Systemet vil skape oversikt og full kontroll over bedriftens ik-matsystem og samtidig frigjøre ressurser. Besparelsen kundene våre oppnår med systemet vårt kan omsettes til noe som øker gjesteopplevelsen!

Vi ønsker å sikre helsemessig trygge næringsmidler og fremme helse, kvalitet og forbrukerhensyn langs hele produksjonskjeden, samt ivareta våre kunders utfordringer i en hektisk hverdag.

Vi har ingen særinteresser i form av salg av andre produkter og derfor står du fritt til å velge eksempelvis leverandør av såpeprodukter.

Ik-partner AS tenker IK-mat som en varig, løpende forbedringsprosess og vi vet hvor viktig det er at få med alle de ansatte.

Din bedrifts evne til å produsere Trygg mat er vår viktigste oppgave å løse!

Priser

Opprettelse av ik-matsytem:       1.499,00 kr.

Månedlig abonnement:                    249,00 kr.
Alle oppgitte priser er ekskl. mva.